Styrelsen - ett ideellt arbete!

  

Ordförande - Mats
Vice ordförande - Sabine
Kassör - Kerstin
Sekreterare - Anna
Ledamöter - Kia, Anna
Suppleanter - Fredrik, Becca,
Evelina & Karin
Revisor -

Valberedning - Vakant

Kontakt

Har du frågor eller funderingar som rör föreningen så maila gärna oss på styrelsen@frittfolj.se
Vi svarar så snart vi kan!